Verloskunde en gynaecologie

 

De werkgroep gynaecologie en verloskunde is opgezet om de samenwerking tussen de verschillende disciplines in de eerste lijn op het gebied van verloskunde en gynaecologie te bevorderen. Deelnemende disciplines zijn: verloskunde, diëtiek,  bekkenfysiotherapie, algemene fysiotherapie en cesartherapie.

 

 

Begeleiding overgewicht bij zwangerschap in samenwerking met fysiotherapeuten (manueel en bekkenbodem), oefentherapeut en dietiste binnen GC De Zwaai. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van gezondheidscentrum De Zwaai, op telefoonnummer 0318 500099.