Oncologie

De werkgroep oncologie van Gezondheidscentrum De Zwaai en ziekenhuis de Gelderse Vallei verbeteren de gemeenschappelijke processen met betrekking tot de oncologische nazorg teneinde een optimale zorg voor zowel curatieve als palliatieve patiënten in de gemeente Veenendaal te waarborgen. De (medische) ontwikkelingen in de tweede lijn worden anticiperend direct in de huidige zorgprocessen opgenomen. Tevens vindt er kennisoverdracht plaats, om de samenwerking en de kwaliteit van de zorg tussen de eerste en tweede lijn te verbeteren en worden er multidisciplinaire werkafspraken maken om de zorg ook in de avond, nacht en in het weekeinde te verbeteren.

Met als uiteindelijk resultaat een sterke vermindering van verwijzingen naar SEH en korte lijnen binnen het eerstelijns behandelteam als ook tussen de eerste- en tweedelijns zorgverleners te bewerkstelligen.