Huidzorg

Door een multidisciplinaire aanpak wordt de huidzorg in de eerste lijn verstrekt                 met als doelstelling de kwaliteit van leven van mensen met constitutioneel                  eczeem, lymfoedeem en acne te vergroten. De projectgroep richt zich op         zelfmanagement van de patiënt en ontwikkelt hiervoor verschillende zorgpaden,           waarbij zowel gekeken wordt naar het optimale traject aan de vraagzijde                         (wat zijn de behoeften van de patïent) als aan de leveringszijde                                        (hoe dient de zorg rond de patiënt te worden ingericht). De kwaliteit van leven                      voor de betreffende patiënten kan hierdoor meetbaar worden vergroot.                        Tevens kunnen de kosten per hoofd van de bevolking worden verlaagd,                         omdat enerzijds onnodige verwijzingen naar de dermatoloog worden                     voorkomen en anderzijds in een vroeger stadium de juiste zorg wordt geleverd                    en de meest doelmatige medicatie voor wordt geschreven.