Bij het ontstaan van hart- en vaatziekten spelen verschillende oorzaken een rol. Aan sommige oorzaken kan een patiënt zelf niets veranderen, bijvoorbeeld wanneer hart- en vaatziekten familiair bepaald zijn. Andere risicofactoren kunnen door de patiënt zelf wel beinvloed worden. Een werkgroep van het gezondheidscentrum De Zwaai heeft een programma ontwikkeld waarin patiënten met hart- en vaatziekten aangespoord/ondersteund kunnen worden bij het verkleinen van risicofactoren die van invloed zijn op hart- en vaatziekten.

Een twaalf weken gesuperviseerd trainingsprogramma met een actieve doorstroom naar reguliere beweegprogramma's voor borging kon door deze werkgroep worden opgezet. Een wisselende invulling van eerstelijns zorgveleners werkzaam in uiteenlopende disciplines geven tijdens de training een educatie over hart- en vaatziekten met hun eigen professie als invalshoek.

Groepsgrootte: 10 - 12 mensen

Doorstroom: Na twaalf weken kunnen mensen doorstromen naar een (bestaand) beweegprogramma van Sportservice Veenendaal.

 

Verdere informatie: link